es | ca

Què és l´Acompanyament Terapèutic? :

L´Acompanyament Terapèutic és un suport alternatiu i complementari als tractaments psicològics (públics, privats, institucionals) per persones en moment de crisi o amb trastorns greus que requereixen llargs tractaments.
L´acompanyament terapèutic pretén evitar que el trastorn mental es torni crònic així com facilitar i millorar els vincles familiars i els llaços socials
L´Acompanyant Terapèutic (psicòleg especialitzat) és una figura flexible que treballa en l´àmbit cotidià del pacient i en la contenció dels seus impulsos; tanmateix té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la persona amb dificultats, i ajudar-la en la seva rehabilitació i adaptació a l´entorn.
Prevenir recaigudes i evitar ingressos hospitalaris forma part dels objectius de complementar una teràpia psiquiàtrica i/o psicològica amb un acompanyament terapèutic, que bé pot ser puntual, periòdic o de llarga durada.
L´AT treballa conjuntament amb els altres professionals que tracten el pacient.
L´estratègia terapèutica es defineix individualment i és dissenyada per l´equip terapèutic que treballa de forma conjunta amb un mateix objectiu, i seguint un mateix criteri.