es | ca

Contracte i enquadrament :

Les condicions de treball (horaris, duració, espais, activitats,…) es fixaran prèviament i és molt important respectar-les.

Els honoraris varíen depenent de la durada i/o frequència del tractament.