es | ca

Objectius i funcions de l'acompanyament terapèutic :

CONTENCIÓ: frenar el desbordament d´emocions, la afluència de pensaments i comportaments autodestructius.

· DESCOMPRIMIR I CONTINDRE SITUACIONS CONFLICTIVES
· OBSERVAR LES VIVÈNCIES DEL PACIENT EN EL SEU ENTORN COTIDIÀ
· AGENT SOCIALITZADOR: Mostrar una altra manera de relacionar-se
· FACILITAR LA INSERCIÓ LABORAL I/O EDUCATIVA
· SUPERVISAR LA PRESA DE MEDICACIÓ
· FOMENTAR ALGUN TIPUS D´ACTIVITAT FÍSICA
· PARTICIPAR EN LA PLANIFICACIÓ DIÀRIA, SETMANAL D´ACTIVITATS I TASQUES
· MANTENIR EL CONTACTE AMB LA NATURALESA
· APORTAR EINES PER DISMINUIR L´ANSIETAT (angoixes cotidianes, organització del temps, alternatives alegres- esport, espectacles, cultura, sentit de l´humor,…)
· ACONSEGUIR QUE EL PACIENT RESPECTI L´ENQUADRAMENT TERAPÈUTIC: respectar les condicions de feina- horaris, persones amb qui es relaciona, espais -,…
· DISMINUIR L´ANSIETAT DEL PACIENT I EN CONSEQUÈNCIA LA PRESA DE MEDICACIÓ

L´ACOMPANYAMENT S´AJUSTA A:
· visites a familiars
· activitats esportives
· activitats culturals
· excursions
· desplaçaments
· feina
· higiene personal
· viatges